Unseen วัดในกรุงเทพมหานคร

posted on 20 Oct 2011 19:42 by xn--l3c1b4a
Unseen วัดในกรุงเทพมหานคร Feb 20, '08 11:25 AM
สำหรับ ทุกคน
หมวดหมู่: อื่น ๆ
รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลจากที่ต่าง ๆ เกี่ยวกับอันซีนวัดในกรุงเทพมหานครให้ชมกันครับ ใครที่สนใจจะไปเที่ยวชมหรือไปถ่ายภาพก็ลองไปเที่ยวชม หรือบอกเล่าประสบการณ์กันนะครับ

1. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
-- พระอกแตก พระพุทธรูปจากอยุธยาที่พระอุระปริแตกบอกเหตุลางร้ายก่อนสิ้นกรุงศรีอยุธยา

2.วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่
-- ศาลานายเรือง และศาลานายนก ผู้เผาตัวตายเพื่อมุ่งพระนิพพาน

3.วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี
-- วัดที่มีรั้วเหล็กจากราชสำนักอังกฤษ พระเจดีย์ทรงลังกาแห่งแรกของกรุงรัตนโกสินทร์ และมีความสูงที่สุดในกรุงเทพ ฯ

4.วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร แขวงตลาดน้อย เขคสัมพันธวงศ์
-- แดนประหารแห่งแรกในวัด

5.วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
-- หอไตรแฝดสามหลัง ซึ่งเคยเป็นนิวาสสถานเดิมของรัชกาลที่ 1 ก่อนขึ้นครองราชสมบัติ

6. วัดอัปสรสวรรค์วรวิหาร แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ
-- วัดที่มีพระประธานในพระอุโบสถถึง 28 องค์

7.วัดอินทารามวรวิหาร แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี
-- เจดีย์ที่บรรจุพระบรมอัฐิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

8.วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต
-- ภาพจิตรกรรมไทยฝีมือช่างเขียนอิตาเลียน

9. วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร แขวงบางขุนนท์ เขตบางกอกน้อย
-- ภาพจิตรกรรมทศชาติประชันฝีมือช่างเขียนเอกสมัยรัชกาลที่ 3

10.วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แขวงบางค้อ เขตจอมทอง
-- สถาปัตยกรรมจีนในวัดไทย

11.วัดพิชยญาติการามวรวิหาร แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน
-- พระอุโบสถจีนในวัดไทย หลวงพ่อสมปรารถนา

12. วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี
-- พระประธานประทับนั่งองค์ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพ ฯ

13.วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
-- พระอารามหลวงชั้นเอกที่มีเนื้อที่เล็กที่สุดในกรุงเทพ ฯ และภาพรัชกาลที่ 4 ทอดพระเนตรสุริยุปราคาที่หว้ากอ

14. วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร
-- แวร์ซายในพระอุโบสถทรงไทย

15. วัดปริวาศราชสงคราม แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
-- หลวงพ่อใหญ่ พระพุทธรูปสุโขทัยที่ยังหาคำตอบไม่ได้ว่ามาประดิษฐานที่วัดเมื่อใด

16. วัดช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
-- ศิลปกรรมสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชในกรุงเทพ ฯ

16. วัดบวรมงคลราชวรวิหาร แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด
-- พระระเบียงคดที่ประดิษฐานพระพุทธรูป 108 องค์ ซึ่งมีความหมายถึงมงคล 108 ประการ อันเป็นลักษณะมหาบุรุษเพศของพระพุทธเจ้า

17. วัดราชผาติการามวรวิหาร แขวงวชิระพยาบาล เขตดุสิต
-- วัดที่รัชกาลที่ 4 ทรงทำพระราชผาติกรรม (ย้ายที่ตั้งของวัด) มาจากที่ตั้งเดิมซึ่งเป็นวัดร้างหลังโรงเรียนเซนต์คาเบรียลในปัจจุบัน

Comment

Comment:

Tweet